Začetek

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

Evropska kartica ugodnosti za invalide je na voljo PDF Natisni E-pošta

logo-karticaNa upravnih enotah sedaj že lahko zaprosite za EU kartico ugodnosti za invalide. Vlogo za pridobitev kartice lahko vložite na KATERIKOLI UPRAVNI ENOTI.

Vlogo prejmete neposredno na upravnih enotah, kjer jo tudi izpolnite in podpišete.

S kartico lahko invalidi v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo posamezne države. Zaenkrat so v projekt vključene naslednje države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta. Vendar je namen Evropske kartice ugodnosti, da bi se ta uveljavila v vseh državah Evropske unije. Z njo lahko uveljavljate komercialne popuste na različnih področjih življenja, še posebno ko gre za dostopnost prometa, turizma, kulture, športa in prostega časa. Ponudniki in storitve ugodnosti so na voljo na spletni strani: http://www.invalidska-kartica.si/ in mobilni aplikaciji, ki si jo lahko naložite na svoj mobilnik prek spletnih strani iTunes ali Google Play.

Upravičenci do invalidske kartice ugodnosti so:

 • delovni invalidi I., II. in III. kategorije po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
 • osebe s priznano telesno okvaro:   
  • 90% telesno okvaro zaradi izgube vida,
  • 70 % telesno okvaro zaradi izgube sluha in
  • najmanj 80% telesno okvaro,če se te seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70%;
 • invalidi po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov;
 • invalidne osebe po Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidov;
 • invalidi po Zakonu o vojnih invalidih;
 • osebe z zmerno, težjo in težko duševno ter najtežjo telesno prizadetostjo po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb;
 • otroci in mladostniki, razvrščeni po Zakonu o izobraževanju in usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami:
  • otroci z zmerno, težjo in težko  motnjo v duševnem razvoju
  • gluhi otroci
  • slepi otroci
  • otroci  z zmerno, težjo in težko gibalno oviranostjo in
  • otroci z avtističnimi motnjami;
 • osebe z gluhoslepoto – 50% okvara sluha po Fowlerju in 1., 2., 3., 4. ali 5. kategorija slepote in slabovidnosti;
 • invalidi po predpisih drugih držav članic EU.

Vlogi morate priložiti dokazila oz. potrdilo o invalidnosti in barvno fotografijo velikost 2,1 cm x 2,8 cm. Če izpolnjujete vse pogoje, upravna enota vlogo vpiše v evidenco invalidskih kartic ugodnosti. S tem se šteje invalidska kartica ugodnosti za izdano. Velja pa za obdobje 10 let.