Začetek Programi društva

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

Programi društva PDF Natisni E-pošta

indent1 Osebna asistenca

Osebno asistenco smo v društvu začeli izvajati oktobra 2011 na željo in izražene potrebe po programu s strani uporabnikov. Gre za program, namenjen težje in težko gibalno in tudi duševno oviranim uporabnikom, ki jim omogoča bolj samostojno in neodvisno življenje, prispeva k socializaciji in vključevanju v družbo in razbremenjuje starše in skrbnike. Program vključuje podporo pri osnovnih življenjskih opravilih, pri pomoči v gospodinjstvu, na delovnem mestu in ohranjanju socialnih stikov. Skoraj vse oblike osebne asistence vključujejo tudi prevoz s prilagojenim vozilom.

Program je bil do leta 2015 finančno podprt s strani Zavoda za zaposlovanje in aktivne politike zaposlovanja ter Mestne občine Maribor. Od leta 2015 je financiranje prevzelo Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDZS) s katerim smo podpisali pogodbo do leta 2018. Zakon se je začel uporabljati 1. januarja 2019. Od takrat tudi v društvu Sonček Maribor izvajamo osebno asistenco v skladu z ZOA.

 

indent1 Obnovitvena rehabilitacija (zdravstveno terapevtske kolonije) za otroke in mladostnike
Za otroke in mladostnike smo tudi letos organiziramo strnjeno obnovitveno rehabilitacijo v štirih terminih v trajanju po 7 dni v Elerjih pri Ankaranu in na Debelem rtiču. Otroci s cerebralno paralizo nimajo veliko priložnosti, da bi se socializirali in pridobivali izkušnje kot njihovi sovrstniki brez posebnih potreb. Zlasti program pomeni razbremenitev družine ter spodbujanje in pomoč pri njenem vključevanju v okolje, ohranjevanje telesnega in psihičnega zdravja vseh članov; dopolnjevanje zdravstvene rehabilitacije za otroke s cerebralno paralizo ter omogočanje udeležbe tudi sorojencem, obema staršema pa tudi starim staršem. Skupaj z nevrofizioterapevti, hipoterapevti, delovnimi terapevti, logopedi, specialnimi pedagogi in drugimi strokovnimi sodelavci, prostovoljci, starši in sorojenci, se Sončkovih kolonij udeležuje do 150 udeležencev.


Vsaki dan potekajo strnjene zdravstveno-terapevtske obravnave:

  • nevrofizioterapija
  • delovna terapija  
  • plavanje po metodi Halliwick + nadaljevalni tečaj samostojnega plavanja

ter podobne dejavnosti v korist osebam s cerebralno paralizo, kot so

  • sedeča odbojka z znižano mrežo
  • prilagojen nogomet
  • športni poligoni in tekmovanja


indent1 Kulturna dejavnost – ponovitve predstave Razstava src

Vodja programa: Lidija Šestak Zorič in Zlatka Ornik
Zgodovina predstave: Predstavo Razstava src je premiero doživela kot del programa Evropske prestolnice kulture septembra 2012. Predstavo smo v preteklih letih igrali na lokacijah v Lutkovnem gledališču Maribor in na II. gimnaziji, kjer smo igrali predvsem za mariborske osnovne in srednje šole. Gostovali smo v Laškem, v Kulturnem domu in na 30. obletnici Zveze Sonček v Dvorani Španskih borcev v Ljubljani, kjer si je predstavo ogledal častni gost, predsednik države Borut Pahor. Posebno čast in zadovoljstvo smo imeli pri igranju gledališke predstave za izven v Stari dvorani Slovenskega narodnega gledališča meseca avgusta 2013 in za okoli 800 učiteljev mariborskih osnovnih šol v Veliki dvorani SNG Maribor. Dne, 11.06.2013, smo v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturo izvedli uprizoritev predstave za državno tekmovanje in smo bili na podlagi izbora selektorke Aleksandre Blagojević  uvrščeni v finale regijskega Linhartovega tekmovanja amaterskih gledališč za leto 2013. Posebno nagrado selektorja regionalnega Linhartovega tekmovanja pa sta prejeli predsednica društva Lidija Šestak Zorič in vodja VDC Pobrežje Maribor Zlatka Ornik za odlično vodenje igralskega ansambla.

 

indent1 Dobrodelna trgovina Sonček

Dobrodelna  trgovina »Sonček«, ki je eden prvih tovrstnih projektov pri nas, v tujini, zlasti v Veliki Britaniji in Združenih državah Amerike pa zelo priljubljen način zbiranja donacijskih sredstev (v Veliki Britaniji imajo 11.200 dobrodelnih trgovin).

Mestna občina Maribor nam je konec leta 2012 pod ugodnimi pogoji, dala v najem prostore, v katerih se nahaja naša dobrodelna trgovina. Trgovina se nahaja v Vetrinjski ulici 11.

V trgovini se prodajajo izdelki varstveno - delovnih centrov Zveze Sonček ter podarjene stvari, kot so oblačila, obutev, modni dodatki, izdelki za dom, knjige, igrače. Podarjene stvari prodajamo po zelo ugodnih cenah. Izkupiček od prodaje, namenimo za financiranje društvenih socialnih in terapevtskih programov in za kritje obratovalnih stroškov (zdravstveno terapevtske kolonije, terapevtsko in rekreativno plavanje, terapija s pomočjo konj, ipd.).

V trgovini delajo osebe s cerebralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi kot prodajalci s pomočjo in podporo osebnih asistentov in prostovoljcev. Glavni namen trgovine je socializacija oseb s cerebralno paralizo in sorodnimi invalidnostmi. Za nekatere izmed njih je trgovina edini prostor druženja, pridobivanja delovnih izkušenj in tkanja prijateljskih vezi.

V trgovini enkrat mesečno pod okriljem Vasiljke Prosnik in Marije Podhostnik organiziramo bralno srečanje za vse, ki radi prisluhnejo brani besedi in se radi pogovarjajo. Nekateri pa predstavijo tudi svojo lastno besedno ustvarjalnost.

 

indent1 Terapija s pomočjo konj

Program terapije s konji in hipoterapija zelo uspešno intenzivno izvajamo vseh 10 mesecev v letu že 9 leto, za naše člane, zlasti otroke in mladostnike, ki imajo zaradi gibalne in drugih oviranosti manj priložnosti za zunaj šolske aktivnosti. Sicer terapevtsko jahanje izvajamo predvsem zaradi zdravstveno terapevtskih učinkov, saj ga lahko vodijo samo za to usposobljeni strokovnjaki, hipoterapevti. V jahanje vključujemo otroke s cerebralno paralizo, avtiste in osebe s podobnimi drugimi motnjami.

Otroke k nam napotijo predvsem logopedi in ortopedi. Na začetku ocenimo, na kateri stopnji jahanje je otrok in zanj predvidimo individualno obravnavo. Če jahanje poteka redno kontinuirano, so spremembe pri otroku vidne v enem letu.

Pri jahanju se razgibavajo vse mišice, sodeluje celostno telo, odprejo se vse prepone – kar pripomore k boljšemu dihanju in lažjemu govoru.

Terapevtsko jahanje poteka v najeti jahalni dvorani turistične kmetije Kovačič na Meljskem hribu. Terapije se aktivno udeležuje 20 uporabnikov – mlajših in mladostnikov.

Starejši člani (jih je 7) obiskuje aktivnost Terapije s pomočjo konj v Starošincih (Nazaj na konja). 


Ob ponedeljkih in četrtkih izvajamo pedagoško jahanje s specialno pedagoginjo Majdo Zmazek. Ob ponedeljkih in torkih jahajo uporabniki Varstveno delovnega centra Zveze Sonček Pobrežje s pomočjo osebne asistence in vodjo pedagoškega jahanja z licenco ga. Metke Goljevšček.

 

indent1 Terapevtsko plavanje po metodi Halliwick in rekreativno plavanje (MTC Fontana)

Plavanje po konceptu Halliwick obiskujejo otroci in mladostniki različnih starostnih skupin s težavami v motoričnem, intelektualnem, vedenjskem in čustvenem področju. Večina otrok je s posledicami cerebralne paralize. Terapevtsko plavanje je potekalo ob četrtkih. Rekreacijsko plavanje za mladostnike in odrasle poteka ob sredah, četrtkih (s pomočjo osebnih asistentov) in ob petkih.

Na začetku aktivnosti ocenimo sposobnosti plavalca, na osnovi katerih smo formirali skupine za izvajanje plavanja po Halliwickovi metodi. Sledimo desetim točkam, opisanih v programu plavanja.

Zavedati se moramo, da je učenje plavanja za nekatere otroke s posebnimi potrebami dolgotrajen in celo večletni proces, vendar kljub temu zaradi drugačnega pristopa pozitivno vpliva tako na otrokov psihofizični razvoj, kot tudi kvaliteto življenja.

Za starejše mladostnike in odrasle plavanje pomeni rekreacijo in sprostitev, ob stalni pomoči naših zaposlenih osebnih asistentov. Ob teh terminih se na plavanje pripeljejo s društvenim kombijem.

 

indent1 Športna dejavnost - dvoransko balinanje (boccia) za osebe s cerebralno paralizo
Zaradi tipične telesne oviranosti se ljudje s cerebralno paralizo težko vključujejo v običajne športne aktivnosti, ki se jih sicer udeležujejo ljudje z invalidnostjo. Zato v društvu posebno pozornost namenjamo vadbi dvoranskega balinananja – boccie, ki je posebej razvit za potrebe težje in težko gibalno oviranih ljudi. To je paraolimpijska disciplina in je eden redkih športov, s katerim se osebe s cerebralno paralizo sploh lahko ukvarjajo. Že dvajset let je uradna športna disciplina za invalide v Sloveniji.

V društvu redno vadita dvakrat tedensko ena ekipa, ki se redno udeležuje državnega prvenstva v Kamniku in občinskih prireditev, kot so npr. Športne igre invalidov.

 

indent1 Gledališki in filmski abonmaji: programi socializacije
Kot že vrsto let članom omogočamo sofinanciranje nakupa filmskih in gledaliških abonmajev ter abonmajev Narodnega doma Maribor.  Namen tega programa je predvsem socializacija in vključevanje članov in njihovih svojcev v njihovo naravno okolje.

 

indent1 Izleti, srečanja, druženja
So namenjena vsem članom društva, svojcem, našim podpornikom. Vsakoletno organiziramo društven izlet z avtobusi (udeležba cca. 100 članov), s pomočjo osebne asistence in prostovoljcev. Vsakoletno se udeležujemo Vseslovenskega srečanja vseh društev Zveze Sonček (vsako leto na drugem kraju; organizira tamkajšnjo lokalno društvo Sonček), v jesenskem času imamo Kostanjev piknik v Centru Vrtiče.
Ob zaključku leta za naše člane organiziramo Novoletno večerjo (za odrasle) in Obisk Dedka Mraza (za otroke, na OŠ Gustava Šiliha). Za prisotnost na aktivnosti je potreben prispevek udeležencev.

 

indent1 Potopisi

Nekajkrat letno so organizirana potopisna predavanja, ki so pri naših članih zelo priljubljeni. Predavanja so ob sobotah popoldan v večnamenski dvorani na Trubarjevi ulici. Pomenijo ne samo izobraževanje o drugih krajih, temveč socializacijo in druženje. Naš že ustaljeni vodič g. Zoran Furman pripoveduje o potepanjih in doživetij v naslednjih deželah: JAPONSKA, MONGOLIJA, SREDNJA AMERIKA, DEŽELE BIVŠE JUGE, ARGETINA IN ČILE, itd.

 

indent1 Plesni tečaj na invalidskih vozičkih plus hodeči plesalec
V mesecu oktobra začnemo izvajati sezono plesni tečaj, ki ga vodita Barbara Šamprl in Andrej Noovthy (plesna pedagoga, mednarodno zelo uspešna, prihajata iz plesnega kluba Zebra in Barbara je začetnica whelchairdancinga v Sloveniji. Tečaj poteka enkrat tedensko ob petkih v prostorih OŠ Gustava Šiliha. Tečajniki se predstavijo svojim podpornikom na vsakoletni produkciji, skupaj tudi na Festivalu Lent. Udeleženci plesnega tečaja se radi predstavijo tudi širše, predvsem pa plesni par Jan Berlič in Romana Marko.