Začetek Statut in zakonodaja

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

Statut in zakonodaja PDF Natisni E-pošta

Za branje statuta potrebujete Acrobat Reader, ki ga najdete tukaj: pic_adobe


indent1 STATUT SONČKA - MARIBORSKEGA DRUŠTVA ZA CEREBRALNO PARALIZO pdf_button

indent1 PRAVILNIK o izvajanju osebne asistence pdf buttonPublikacije:
indent1 Vodnik po pravicah invalidov
indent1
Davki na 1,2,3 za fizične osebe, marec 2012 pdf_button

Davki_na_1_2_3_za_fizicne_osebe-2

Zakonodaja:

indent1 Zakon o invalidskih organizacijah
indent1 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
indent1 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
indent1 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja
indent1 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
indent1 Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb
indent1 Zakon o varnosti cestnega prometa
indent1 Zakon o socialnem varstvu
indent1 Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju
indent1 Zakon o vrtcih
indent1 Zakon o osnovni šoli
indent1 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
indent1 Zakon o gimnazijah
indent1 Zakon o visokem šolstvu
indent1 Stanovanjski zakon
indent1 Zakon o društvih
indent1 Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o društvih

Podzakonski predpisi:
indent1 Standardna pravila za izenačevanje možnosti invalidov
indent1 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja
indent1 Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov
indent1 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb
indent1 Pravilnik o štipendiranju
indent1 Pravilnik o subvencioniranju bivanja študentov
indent1 Pravilnik o spremembah pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev
indent1 Pravilnik o pogojih in postopku za uveljavljanje pravice do izbire družinskega pomočnika
indent1 Pravilnik o postopku usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
indent1 Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
indent1 Spremembe in dopolnitve Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja
indent1
Pravilnik o parkirni karti pdf_button