Začetek Zveza Sonček

Piškotki

Naša spletna stran za boljše delovanje uporablja piškotke. Ali se strinjate da na vaš računalnik naložimo piškotke?

Več o tem

Vloga za osebno asistenco PDF Natisni E-pošta

poomocOA

Posredujemo vam informacije glede osebne asistence, ki bo izvajana po Zakonu o osebni asistenci (pričetek 1.1.2019). Informacije za vas je pripravila Zveza Sonček.

S 1. januarjem 2019 se začne uporabljati novi Zakon o osebni asistenci (ur.l. RS št.: 10/17 8n 31/18), ki zagotavlja osebno asistenco kot pravico uporabnika. http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/invalidi_vzv/osebna_asistenca/

To pomeni, da bo do osebne asistence upravičen vsak uporabnik, ki bo izpolnjeval zakonsko določene pogoje:

  • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
  • je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v RS ali tujec s stalnim prebivališčem v RS,
  • starost od 18 do 65 let;
  • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
  • potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Upravičen bo do toliko ur osebne asistence, kolikor jo dejansko potrebuje (tudi 24 ur dnevno, če je taka potreba). Do sedaj je bila osebna asistenca sofinancirana preko programov, uporabniki dejansko niso dobili toliko ur osebne asistence, kot so jo potrebovali, tudi vsi uporabniki niso mogli dobiti osebne asistence, tudi če so jo potrebovali. Programi za izvajanje osebne asistence na MDDSZ se bodo z 31.12.2018 zaključili.

Pravilnik o osebni asistenci, kot izvedbeni akt Zakona o osebni asistenci(Ur.l. RS, št. 57/18 z dne 24. 8. 2018) poleg ostalega podrobneje določa postopek za uveljavljanje pravice do osebne asistence.

Postopek za uveljavljanje osebne asistence:

a/ Potencialni uporabnik osebne asistence mora vložiti vlogo za priznanje pravice do osebne asistence na pristojnem centru za socialno delo – CSD (obrazec vloge je na spletni strani MDDSZ).  Vlogi ni potrebno prilagati dokazil o invalidnosti, uporabnik pa bo moral navesti, zakaj potrebuje osebno asistenco.

b/ Na podlagi vloge ga bo na domu obiskala strokovna komisija in z njim opravila razgovor ter z uporabo standardiziranega ocenjevalnega orodja ZOjA, pripravila mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence, ki jo uporabnik potrebuje.

c/ CSD na osnovi mnenja izda odločbo (in vrednotnico) o pravici do osebne asistence.

d/ Uporabnik si bo potem sam izbral izvajalca osebne asistence in z njim pripravil izvedbeni načrt glede konkretnega izvajanja osebne asistence (12. člen Pravilnika o osebni asistenci). Izvedbeni načrt bo izvajalec osebne asistence posredoval centru za socialno delo. Ob vsaki spremembi načina ali števila ur glede izvajanja osebne asistence je potrebno pripraviti nov izvedbeni načrt. Uporabnik bo moral pri izvajalcu osebne asistence, ki ga je izbral, opraviti tudi usposabljanje. Uporabnik si sam si izbere izvajalca osebne asistence in tudi osebnega/ne asistenta/asistente, zaposlene pri izvajalcu. Z izvajalcem osebne asistence kot tudi z osebnim asistentom se dogovori o načinu, času in drugih vprašanjih izvajanja osebne asistence. Vloge potencialnih uporabnikov bodo centri za socialno delo začeli reševati predvidoma v mesecu oktobru.

e/ Cena za izvajanje storitev osebne asistence bo izračunana na podlagi metodologije za izračun cene, ki je v pravilniku.

Na spodnjih povezavah sta na voljo vlogi za uveljavljanje pravice do osebne asistence in pravice do komunikacijskega dodatka:

Če želite pridobiti pravico do osebne asistence, vlogo izpolnite in jo čim prej pošljite na krajevno pristojen Center za socialno delo!